• ถ่ายภาพใบเสร็จและส่งรับค่าโทรค่าเน็ตฟรี 5 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “ซิมเพนกวิน”
 • รับสิทธิ์ได้ วันละ 1 ครั้ง/เบอร์ และสัปดาห์ละไม่เกิน 2 ครั้ง (ลูกค้าซิมเพนกวินปัจจุบัน สามารถรับสิทธิ์ได้)
 • ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61

เพนกวินแจ้งเพิ่มเติม

 • ผู้ใช้ซิมเพนกวิน สามารถรับค่าโทรค่าเน็ตฟรีได้ครั้งละ 5 บาท ผ่าน 2 ช่องทาง
  • แอปพลิเคชั่น ‘ซิมเพนกวิน’: ถ่ายรูปใบเสร็จน้ำมันของปั๊มปตท. ผ่านหน้าบริการในแอปฯ เพนกวิน โดยใบเสร็จจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ตัวหนังสือชัดเจน ไม่มีรอยยับ หรือฉีกขาด
  • การกดรหัส USSD: กดรหัส *555*เลขผู้เสียภาษี 5 หลักสุดท้าย*เลขที่ใบเสร็จ 4 หลัก*วันเดือน 4 หลัก# แล้วกดโทรออก
 • ใบเสร็จสามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่เติมน้ำมันเท่านั้น
 • ใบเสร็จที่นำมารับค่าโทรฟรี ต้องมีมูลค่าการเติมน้ำมัน 50-100 บาท และสามารถแลกได้เพียง 1 ครั้ง ต่อใบเสร็จ
 • สามารถรับค่าโทรฟรีได้วันละ 1 ครั้ง และไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อหนึ่งเลขหมาย โดยเริ่มนับรอบสัปดาห์ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 00.00 น.
 • ระบบจะเติมเงินให้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับข้อมูล
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือว่าการตัดสินของ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางบริษัทฯ สามารถตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-021-0144